Created with Fabric.js 4.6.0 PORTAURBIS

UNSERE GEDANKEN AUF DEUTSCH ↩️
Naša razmišljanja na njemačkom jeziku

priredila: Fanika Marić, učiteljica njemačkoga jezika

Meine Schule heißt Ivanja Reka-Grundschule. Sie ist sehr groß, geräumig, ordentlich und modern. Meine Schule hat 16 Klassenzimmer und 29 Lehrer. In meine Schule gehen 291 Schüler. Professoren verlangen viel von uns Schülern, aber Sie sind fair und freundlich. Was es die Schüler betrifft, gibt es wie in jeder Schule bessere und weniger gute Schüler, aber meistens sind alle freundlich und nett. Unsere Schule hat viele außerschulische Aktivitäten wie Handball, Volleyball, Fußball, Theatergruppe, Kreativgruppe und viele andere.  Die Schule verfügt über 9 Innenspielplätze und 4 Außenspielplätze. Wir haben den Unterricht im Kabinett Klassenzimmer, was bedeutet, dass wir in den Klassenraum des Fachs gehen, in den wir diesen Unterricht haben. Aufgrund der guten Möglichkeiten von den Lehrern und der Vorbereitung, haben die Schüler unserer Schule viele Erfolge. Ich bin sehr glücklich und stolz, dass ich die Grundschule Ivanja Reka besuche.

Ivana Mrvelj, 7. b

Moja škola zove se Osnovna škola Ivanja Reka. Ona je jako velika, opremljena, uredna i moderna. Ima 16 učionica i 29 učitelja. Moju školu pohađa 291 učenik. Profesori zahtijevaju puno od nas učenika, ali su pravedni i prijateljski nastrojeni. Što se tiče učenika, kao i u svakoj školi imamo bolje i lošije učenike, ali najčešće su svi dobri. Naša škola nudi puno izvannastavnih aktivnosti kao što su rukomet, odbojka, nogomet, dramska skupina, kreativna skupina i mnogo drugih. Škola raspolaže s 9 unutarnjih te 4 vanjska terena i igrališta. Nastavu imamo u kabinetskim učionicama, što znači da idemo u učionice određenog nastavnog predmeta kojeg prema rasporedu imamo. Učenici naše škole postižu izvrsne uspjehe na temelju dobrih sposobnosti i vještina te pripreme učitelja. Jako sam sretna i zadovoljna što idem u Osnovnu školu Ivanja Reka.

Heute schreibe ich euch über Freundschaft. Freundschaft ist etwas am schönsten. Es ist nicht leicht einen guten Freund finden denn man trauen kann. Diese Personen haben, ist sehr schön. Man macht viele gute und schlechte Sachen zusammen. Ich habe diese Freunde gefunden und es ist mir viel schöner im Leben als früher. Ich weiß, wenn ich Probleme habe, dann kann ich mit ihnen über alles reden und auf sie rechnen das ich meine Probleme löse. Ich habe mit meinen Freunden sehr lockeres Verhältnis und ich vertraue ihnen sehr.

Eigentlich bin ich eine Person die nicht jedem vertraut, aber meine Freunde sind etwas besonders. Seit ich sie getroffen habe, habe ich volles Vertrauen auf sie und alles andere ist mir nicht wichtig.

Mein Rat ist, dass jeder seine Freunde gut aussucht, weil gute Freundschaft ganzes Leben dauert.

Merjem Memedi, 8. b

Danas ću Vam pisati o prijateljstvu. Prijateljstvo je nešto najljepše. Nije lako pronaći pravog prijatelja kojem možeš vjerovati. Jako je lijepo imati takve osobe. Zajedno radite dobre, ali i loše stvari. Ja sam pronašla takve prijatelje i puno mi je ljepše u životu nego prije. Kada imam probleme znam da s njima mogu o svemu razgovarati i računati na njih da će mi pomoći u rješavanju istih. Sa svojim prijateljima imam jako opušten odnos i puno im vjerujem.

Inače sam osoba koja ne vjeruje svima, ali moji prijatelji su nešto posebno. Otkad sam ih upoznala imaju moje potpuno povjerenje i sve drugo mi je nevažno.

Moj savjet je da svatko dobro izabere svoje prijatelje jer pravo prijateljstvo ostaje za cijeli život.

Hallo! Ich bin Viktorija und ich gehe in die 8.b Klasse. Ich gehe in die OŠ Ivanja Reka. Meine Schule ist groß und schön. Aber vor allem modern und neu. Sie hat 291 Schüler. Die Schule ist im Jahr 2019. geöffnet. Schule hat über 12 Spielplätze und verteilt sich auf 7200 m2. Wir haben 24 Schulfächer und diese sind Kroatisch, Deutsch, Englisch, Mathematik, Physik, Chemie, Natur, Biologie, Religion, Informatik, Geschichte, Geographie… Die Lehrer sind sehr gut und jung. Die Schule hat viele außerschulische Aktivitäten, z. B. Fußball, Volleyball, Zadruga, Medien und viele andere. Es gibt euch viele Erfolg, Dank der Lehrer. Mein Erfolg in der Schule ist meistens sehr gut, aber auch manchmal schlecht.

Viktorija Iveljić, 8. b

Bok! Ja sam Viktorija i idem u 8. b razred u OŠ Ivanja Reka. Moja škola je velika i lijepa. Prije svega moderna i nova te ju pohađa 291 učenik. Škola je otvorena 2019. godine i sadrži 12 igrališta koji se prostiru na 7200 m2. Imamo 24 nastavna predmeta a to su hrvatski jezik, njemački jezik, engleski jezik, matematika, fizika, kemija, priroda, biologija, vjeronauk, informatika, povijest, geografija … Učitelji su jako dobri i mladi. Osim toga škola nudi puno izvannastavnih aktivnosti, npr. nogomet, odbojka, zadruga, medijska kultura i još puno drugih. U školi postižemo izvrsne uspjehe, zahvaljujući učiteljima. Moj uspjeh u školi je najčešće vrlo dobar, ali ponekad i loš.