ŠKOLSKI ODBOR

1. imenuje i razrješava ravnatelja/icu

2. daje prethodnu suglasnost u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u školskoj ustanovi

3. donosi statut i druge opće akte na prijedlog ravnatelja/ice

4. donosi školski kurikulum na prijedlog učiteljskog vijeća i ravnatelja

5. donosi godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja/ice i nadzire njegovo izvršenje

6. donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja/ice

7. odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa

8. predlaže osnivaču promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava

9. daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u školskoj ustanovi te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom

Školski odbor OŠ Ivanja Reka sastoji se od sedam članova.

1. član imenovan od Učiteljskog vijeća

2. član imenovan od Učiteljskog vijeća

3. član imenovan od Radničkog vijeća

4. član imenovan od Vijeća roditelja

5. član imenovan od osnivača

6. član imenovan od osnivača

7. član imenovan od osnivača

KONSTIRUIRAJUĆA SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

3. SJEDNICA

2. SJEDNICA

31. SJEDNICA

26. SJEDNICA

23. SJEDNICA

22. SJEDNICA

21. SJEDNICA

20. SJEDNICA

19. SJEDNICA

18. SJEDNICA

17. SJEDNICA

16. SJEDNICA

15. SJEDNICA

14. SJEDNICA

13. SJEDNICA

9. SJEDNICA

4. SJEDNICA

3. SJEDNICA

2. SJEDNICA

38. SJEDNICA

37. SJEDNICA

35. SJEDNICA

34. SJEDNICA

33. SJEDNICA

32. SJEDNICA

30. SJEDNICA