RAZREDNA NASTAVA

NAPOMENA: Informacije za PŠ Resnik u terminima iza 16 sati održavaju se u OŠ Ivanja Reka.

 • 1. A
  Kristina Renjak
  A SMJENA: četvrtkom od 9:50 do 10:35
  B SMJENA: srijedom od 18:00 do 18:45
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu telefonom dan ranije
 • 1. B
  Tratinčica Bakar
  A SMJENA: srijedom od 9:50 do 10:35
  B SMJENA: četvrtkom od 16:00 do 17:00
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu telefonom dan ranije
 • 2. A
  Irena Mihaljević
  A SMJENA: utorkom od 10:45 do 11:25
  B SMJENA: utorkom od 17:00 do 18:00
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu telefonom dan ranije
 • 2. B
  Ana Ključević Kurdija
  A SMJENA: četvrtkom od 10:40 do 11:25
  B SMJENA: srijedom od 16:30 do 17:15
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu telefonom dan ranije
 • 3. A
  Ivona Borović
  A SMJENA: srijedom od 10:40 do 11:25
  B SMJENA: srijedom od 17:00 do 17:45
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu dan ranije na e-mail ivona.borovic@gmail.com
 • 3. B
  Lucijana Antunović
  A SMJENA: četvrtkom od 8:50 do 9:35
  B SMJENA: srijedom od 17:00 do 17:45
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu
 • 4. A
  Marijana Gazić
  A SMJENA: utorkom od 8:50 do 9:35
  B SMJENA: srijedom od 17:00 do 18:00
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu telefonom dan ranije
 • 4. B
  Sara Busija
  A SMJENA: srijedom od 10:40 do 11:25
  B SMJENA: četvrtkom od 17:00 do 17:45
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu telefonom dan ranije
 • Engleski jezik
  Mihaela Cvjetanović (1. a, 1. b, 2. a, 2. b, 3. a, 3. b, 4. b)
  A SMJENA: ponedjeljkom od 12:20 do 13:05
  B SMJENA: četvrtkom od 15:40 do 16:25
  - uživo ili telefonski uz obaveznu prethodnu najavu dan ranije na e-mail mihaelacvjetanovic@yahoo.com
 • Njemački jezik
  Fanika Marić
  A SMJENA: ponedjeljkom od 10:40 do 11:25
  B SMJENA: ponedjeljkom od 16:00 do 17:00
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu na e-mail njemacki.osivanjareka@gmail.com
 • Katolički vjeronauk
  Martina Ivanić (1. a, 1. b, 2. a, 2. b, 3. b, 4. b)
  A SMJENA: prema dogovoru
  B SMJENA: prema dogovoru
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu na e-mail ivanic.oskv@gmail.com
 • Katolički vjeronauk
  Ivana Rako (3. a, 4. a)
  A SMJENA: srijedom od 8:50 do 9:35
  B SMJENA: ponedjeljkom od 17:00 do 17:45
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu dan ranije, telefonom ili na e-mail ivana.rako@skole.hr
 • Informatika
  Rozana Lazaneo (1. a, 1. b, 2. a, 2. b, 3. b, 4. b)
  A SMJENA: prema dogovoru
  B SMJENA: prema dogovoru
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu na e-mail rozana.lazaneo@skole.hr
 • Produženi boravak - Ivanja Reka
  Ružica Kovačić
  A SMJENA: srijedom od 10:40
  B SMJENA: srijedom od 16:30
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu dan ranije, telefonom ili na e-mail ruzica.kovacic@skole.hr
 • Produženi boravak - Resnik
  Martina Peček
  A SMJENA: utorkom od 10:40 do 11:35
  B SMJENA: utorkom od 16:30 do 17:15
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu dan ranije, telefonom ili na e-mail martina.pecek@skole.hr
PREDMETNA NASTAVA
 • 5. A
  Dubravka Crnić (Engleski jezik)
  A SMJENA: srijedom od 10:40 do 11:25
  B SMJENA: četvrtkom od 17:00 do 17:45
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu dan ranije na e-mail dubravka.crnic@skole.hr
 • 5. B
  Tamara Trifunovski (Matematika)
  A SMJENA: srijedom od 9:50 do 10:35
  B SMJENA: ponedjeljkom od 18:00 do 18:45
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu dan ranije na e-mail trifunovski.matematika@gmail.com
 • 6. A
  Ivana Rako (Katolički vjeronauk)
  A SMJENA: srijedom od 8:50 do 9:35
  B SMJENA: ponedjeljkom od 17:00 do 17:45
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu dan ranije, telefonom ili na e-mail ivana.rako@skole.hr
 • 6. B
  Maja Vulić (Geografija)
  A SMJENA: srijedom od 17:00 do 17:45
  B SMJENA: ponedjeljkom od 8:45 do 9:35
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu dan ranije na e-mail mvulic1111@gmail.com
 • 7. A
  Nikolina Herak (Hrvatski jezik)
  A SMJENA: petkom od 10:40 do 11:25
  B SMJENA: četvrtkom od 17:00 do 18:00
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu telefonomdan ranije
 • 7. B
  Dorotea Boch (Povijest)
  A SMJENA: utorkom od 9:50 do 10:35
  B SMJENA: utorkom od 17:30 do 18:15
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu najkasnije dan ranije na e-mail dorotea.boch@skole.hr
 • 8. A
  Ivana Pezić Agatić (Matematika)
  A SMJENA: ponedjeljkom od 11:30
  B SMJENA: ponedjeljkom od 18:00
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu dan ranije, telefonom ili na e-mail ivana.pezic-agatic@skole.hr
 • 8. B
  Ivan Kapović (Hrvatski jezik)
  A SMJENA: srijedom od 17:00 do 18:00
  B SMJENA: ponedjeljkom od 9:50 do 10:35
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu dan ranije, telefonom ili na e-mail razrednik.ivan.kapovic@gmail.com
 • Engleski jezik
  Mihaela Cvjetanović (7. a, 7. b, izborni 5. b, 7. b, 8. b)
  A SMJENA: ponedjeljkom od 12:20 do 13:05
  B SMJENA: četvrtkom od 15:40 do 16:25
  - uživo ili telefonski uz obaveznu prethodnu najavu dan ranije na e-mail mihaelacvjetanovic@yahoo.com
 • Njemački jezik
  Fanika Marić
  A SMJENA: ponedjeljkom od 10:40 do 11:25
  B SMJENA: ponedjeljkom od 16:00 do 17:00
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu na e-mail njemacki.osivanjareka@gmail.com
 • Informatika
  Ivan Klobučar (3. a, 4. a, od 5. do 8. razreda)
  A SMJENA: petkom od 9:50 do 10:35
  B SMJENA: četvrtkom od 17:00
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu na e-mail ivan.klobucar@hotmail.com
 • Fizika, Tehnička kultura
  Anto Rogalo
  A SMJENA: utorkom od 11:30 do 12:15
  B SMJENA: ponedjeljkom od 17:30 do 18:15
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu dan ranije na e-mail anto.rogalo@skole.hr
 • Kemija, Biologija, Priroda
  Marija Boromisa Mihaljević
  A SMJENA: četvrtkom od 10:40 do 11:25
  B SMJENA: četvrtkom od 17:00
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu dan ranije, na školski telefon ili na e-mail boromisamm@gmail.com
 • Glazbena kultura
  Matej Jambreković (od 4. do 8. razreda)
  A SMJENA: utorkom od 12.20 do 13:05
  B SMJENA: utorkom od 12:20 do 13:05
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu dan ranije na e-mail matej.jambrekovic@skole.hr
 • Likovna kultura
  Vesna Pokas
  A SMJENA: utorkom od 9:50 do 10:35
  B SMJENA: utorkom od 16:00 do 16:45
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu telefonom dan ranije
 • Tjelesna i zdravstvena kultura
  Ozren Maček
  A SMJENA: utorkom od 14:00 do 15:00
  B SMJENA: četvrtkom od 10:30 do 11:15
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu dan ranije na e-mail ozren.macek@skole.hr