RODITELJSKA ISPRIČNICA
Microsoft Word dokument

RASPORED INFORMACIJA

učitelja razredne nastave šk. god. 2021./2022.

NAPOMENA! Informacije za PŠ Resnik u terminima iza 16 sati održavaju se u OŠ Ivanja Reka.

Ime i prezime učitelja

 A-turnus

(dan, vrijeme)

 B-turnus

(dan, vrijeme)

Način održavanja informacija

 

1.a

Ivana Jozić Kalemušić

ČET

9:50- 10:35

SRI

18:00- 18:45

UŽIVO UZ OBAVEZNU PRETHODNU NAJAVU TELEFONOM DAN RANIJE

 

1.b

Tratinčica Bakar

SRI

9:50-10:35

ČET

16:00- 17:00

UŽIVO UZ OBAVEZNU PRETHODNU NAJAVU TELEFONOM DAN RANIJE

 

2.a

Irena Mihaljević

UTO

10:45 – 11:25

UTO

17:00- 18:00

UŽIVO UZ OBAVEZNU PRETHODNU NAJAVU TELEFONOM DAN RANIJE

 

2.b

Ana Ključević Kurdija

ČET

10:40- 11:25

SRI

16:30- 17:15

UŽIVO UZ OBAVEZNU PRETHODNU NAJAVU TELEFONOM DAN RANIJE

 

3.a

Ivona Borović

SRI

10:40-11:25

SRI

17:00-17:45

UŽIVO UZ OBAVEZNU PRETHODNU NAJAVU DAN RANIJE na e-mail   ivona.borovic@gmail.com

 

3.b

Lucijana Antunović

ČET

8:50- 9:35

SRI

17:00- 17:45

UŽIVO UZ OBAVEZNU PRETHODNU NAJAVU

 

4.a

Marijana Gazić

UTO

8:50 – 9:35

SRI

17:00 – 18:00

UŽIVO UZ OBAVEZNU PRETHODNU NAJAVU TELEFONOM DAN RANIJE

 

4.b

Sara Busija

SRI

10:40- 11:25

SRI

17:00- 17:45

UŽIVO UZ OBAVEZNU PRETHODNU NAJAVU TELEFONOM DAN RANIJE

 

Engleski jezik

(1.a/b, 2.a/b, 3.a/b, 4.b)

Mihaela Cvjetanović

PON

12:20- 13:05

ČET

15:40- 16:25

UŽIVO ili TELEFONSKI UZ OBAVEZNU PRETHODNU NAJAVU DAN RANIJE NA e-mail mihaelacvjetanovic@yahoo.com

Njemački jezik

Fanika Marić

PON

10:40- 11:25

PON

16:00 – 17:00

UŽIVO UZ OBAVEZNU PRETHODNU NAJAVU na e-mail njemacki.osivanjareka@gmail.com

 

Vjeronauk, Katolički

(1.a/b, 2.a/b, 3.b, 4.b)

Martina Ivanić

PREMA DOGOVORU

PREMA DOGOVORU

UŽIVO UZ OBAVEZNU PRETHODNU NAJAVU na e-mail ivanic.oskv@gmail.com

Vjeronauk, Katolički (3.a, 4.a)

Ivana Rako

SRI

8:50- 9:35

PON

17:00- 17:45

UŽIVO UZ OBAVEZNU PRETHODNU NAJAVU DAN RANIJE, telefonom ili na e-mail ivana.rako@skole.hr

Informatika

(1.a/b, 2.a/b, 3.b, 4.b)

Rozana Lazaneo

PREMA DOGOVORU

PREMA DOGOVORU

UŽIVO UZ OBAVEZNU PRETHODNU NAJAVU na e-mail  rozana.lazaneo@skole.hr

PB – Ivanja Reka

Ružica Kovačić

SRI

10:40

SRI

16:30

UŽIVO UZ OBAVEZNU PRETHODNU NAJAVU DAN RANIJE, telefonom ili na e-mail ruza.kovacic@skole.hr

PB – Resnik

Martina Peček

UTO

10:40- 11:35

UTO

16:30- 17:15

UŽIVO UZ OBAVEZNU PRETHODNU NAJAVU DAN RANIJE, telefonom ili na e-mail  martina.pecek@skole.hr

   NAPOMENA! Informacije za PŠ Resnik u terminima iza 16 sati održavaju se u OŠ Ivanja Reka.

RASPORED INFORMACIJA

učitelja predmetne nastave šk. god. 2021./2022.

 

Ime i prezime učitelja

 A-turnus

(dan, vrijeme)

 B-turnus

(dan, vrijeme)

 Način održavanja informacija

 

5.a

Engleski jezik

Dubravka Crnić

SRI

10:40- 11:25

ČET

17:00- 17:45

UŽIVO UZ OBAVEZNU PRETHODNU NAJAVU DAN RANIJE na e-mail dubravka.crnic@skole.hr

 

5.b

Matematika

Tamara Trifunovski

SRI

9:50 – 10:35

PON

18:00 – 18:45

UŽIVO UZ OBAVEZNU PRETHODNU NAJAVU DAN RANIJE na e-mail trifunovski.matematika@gmail.com

 

6.a

Vjeronauk, Katolički

Ivana Rako

SRI

8:50- 9:35

PON

17:00- 17:45

UŽIVO UZ OBAVEZNU PRETHODNU NAJAVU DAN RANIJE, telefonom ili na e-mail ivana.rako@skole.hr

 

6.b

Geografija

Maja Vulić

SRI

17:00- 17:45

PON

8:45- 9:35

UŽIVO UZ OBAVEZNU PRETHODNU NAJAVU DAN RANIJE na e-mail geografija.osivanjareka@gmail.com

 

7.a

Hrvatski jezik

Nikolina Herak

PET

10:40- 11:25

ČET

17:00- 18:00

UŽIVO UZ OBAVEZNU PRETHODNU NAJAVU TELEFONOM DAN RANIJE

 

7.b

Povijest

Dorotea Boch

UTO

9:50- 10:35

UTO

17:30- 18:15

UŽIVO UZ OBAVEZNU PRETHODNU NAJAVU na e-mail dorotea.boch@skole.hr

 

8.a

Matematika

Marina Šarinić

ČET

10:00

PON

18:00

UŽIVO UZ OBAVEZNU PRETHODNU NAJAVU DAN RANIJE, telefonom ili na e-mail  mdsarinic@gmail.com

 

8.b

Hrvatski jezik

Dragan Leko

SRI

17:45- 18:30

PON

9:50- 10:35

UŽIVO UZ OBAVEZNU PRETHODNU NAJAVU na e-mail  dragan.lekoo@gmail.com

 

Engleski jezik

(7.a/b, IZB 5.b, 7.b, 8.b)

Mihaela Cvjetanović

PON

12:20- 13:05

ČET

15:40- 16:25

UŽIVO UZ OBAVEZNU PRETHODNU NAJAVU DAN RANIJE NA e-mail mihaelacvjetanovic@yahoo.com

Njemački jezik

Fanika Marić

PON

10:40- 11:25

PON

16:00 – 17:00

UŽIVO UZ OBAVEZNU PRETHODNU NAJAVU na e-mail njemacki.osivanjareka@gmail.com

Informatika

(3.a, 4.a, 5.-8.r.)

Ivan Klobučar

PET

9:50-10:35

ČET

17:00

UŽIVO UZ OBAVEZNU PRETHODNU NAJAVU na e-mail ivan.klobucar@hotmail.com

Kemija/Biologija/ Priroda

Marija Boromisa Mihaljević

ČET

10:40-11:25

ČET

17:00

UŽIVO UZ OBAVEZNU PRETHODNU NAJAVU DAN RANIJE, NA ŠKOLSKI TELEFON ILI E-MAIL  boromisamm@gmail.com

Fizika/Tehnička kultura

Anto Rogalo

UTO

11:30- 12:15

PON

17:30- 18:15

UŽIVO UZ OBAVEZNU PRETHODNU NAJAVU DAN RANIJE NA E-MAIL  anto.rogalo@skole.hr

Glazbena kultura

(4.-8.r.)

Matej Jambreković

PON

8:50- 9:35

ČET

12:20- 13:05

UŽIVO UZ OBAVEZNU PRETHODNU NAJAVU DAN RANIJE na e-mail matej.jambrekovic@skole.hr

Likovna kultura

Vesna Pokas

UTO

9:50- 10:35

UTO

16:00- 16:45

UŽIVO UZ OBAVEZNU PRETHODNU NAJAVU TELEFONOM DAN RANIJE

Tjelesna i zdravstvena kultura

Ozren Maček

UTO

14:00 – 15:00

ČET

10:30 – 11:15

UŽIVO UZ OBAVEZNU PRETHODNU NAJAVU DAN RANIJE na e-mail ozren.macek@skole.hr