RAZREDNA NASTAVA

RAZRED IME I PREZIME UČITELJA
1. AIrena Mihaljević
1. A – PŠ ResnikAna Ključević Kurdija
2. A Ivona Borović
2. B – PŠ ResnikVeronika Babić (u.z.)
3. A Marijana Gazić
3. B – PŠ ResnikSara Busija
4. A Ivana Jozić Kalemušić
4. B Tratinčica Bakar

PRODUŽENI BORAVAK

  IME I PREZIME UČITELJA
PB – Resnik Martina Peček
PB – Ivanja Reka Ružica Kovačić

PREDMETNA NASTAVA

RAZREDIME I PREZIME RAZREDNIKA
5. AAntonija Novak
5. BMaja Vulić
6. ANikolina Herak
6. BKatarina Kurevija
7. AMario Mihetec
7. BIvan Kapović
8. AIva Sever (u.z.)
8. BAnto Rogalo
PREDMET IME I PREZIME UČITELJA
HRVATSKI JEZIK 1 Nikolina Herak
HRVATSKI JEZIK 2 Ivan Kapović
MATEMATIKA 1 Iva Sever (u.z.)
MATEMATIKA 2 Mario Mihetec
ENGLESKI JEZIK 1 Dubravka Crnić
ENGLESKI JEZIK 2 Mihaela Cvjetanović
NJEMAČKI JEZIK Fanika Marić
PRIRODA, BIOLOGIJA I KEMIJA Marija Boromisa Mihaljević
GEOGRAFIJA Maja Vulić
POVIJEST Katarina Kurevija
INFORMATIKA Ivan Klobučar
FIZIKA I TEHNIČKA KULTURA Anto Rogalo
TZK Ozren Maček
LIKOVNA KULTURA Vesna Pokas
GLAZBENA KULTURA Matej Jambreković
KATOLIČKI VJERONAUK 1 Antonija Novak
KATOLIČKI VJERONAUK 2 Martina Ivanić
ISLAMSKI VJERONAUK Mersad Kreštić

STRUČNA SLUŽBA

  IME I PREZIME
PEDAGOGINJA Ilijana Bertović
KNJIŽNIČARKA Iva Ćalić

RAVNATELJ

IME I PREZIME
RAVNATELJdr. sc. Željko Burcar