RAVNATELJ I STRUČNI SURADNICI
 • Crnić, Dubravka
  v. d. ravnatelja
 • Bertović, Ilijana
  pedagoginja
 • Solenički, Doroteja
  pedagoginja
 • Hegel, Petar
  edukator-rehabilitator
 • Ćalić, Iva
  knjižničarka
RAZREDNA NASTAVA
 • Antunović, Lucijana
 • Bakar, Tratinčica
 • Borović, Ivona
 • Busija, Sara
 • Dorosulić, Ines
 • Gazić, Marijana
 • Harča, Marta
 • Jozić Kalemušić, Ivana
 • Ključević-Kurdija, Ana
 • Mihaljević, Irena
 • Peček, Martina
 • Pollak, Mihaela
 • Renjak, Kristina
PREDMETNA NASTAVA

 • Boromisa Mihaljević, Marija
 • Cvjetanović, Mihaela
 • Dosza, Zsolt
 • Herak, Nikolina
 • Ivanić, Martina
 • Jambreković, Matej
 • Jenjić, Nataša
 • Jurić, Fanika
 • Kapović, Ivan
 • Klobučar, Ivan
 • Kreštić, Mersad
 • Kurevija, Katarina
 • Lazaneo, Rozana
 • Novak, Antonija
 • Maček, Ozren
 • Pezić Agatić, Ivana
 • Pokas, Vesna
 • Rogalo, Anto
 • Vulić, Maja
ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE
 • Antolović, Tomislav
 • Balen, Marija
 • Buljan, Kristina
 • Čirjak, Ljiljana
 • Ćosić, Biljana
 • Dončević, Kristijan
 • Jurković, Ivan
 • Jutriša, Renata
 • Kužir, Anita
 • Mišura, Krešo
 • Nujić, Gordana
 • Nujić, Marija
 • Sandelić, Ljiljana
 • Sandelić, Mirjana
 • Topčić, Borislava
 • Vego, Kristina