IVANJA REKA

Ivanja Reka naselje je na periferiji grada Zagreba, koje sa svoje zapadne strane graniči s naseljem Resnik, dok je sa sjeverne strane od naselja Sesvete odvojeno Slavonskom avenijom, prometnom žilom kucavicom Zagreba. S istočne strane naselja granicu prema mjestu Hrušćica čini dio kraka zagrebačke obilaznice (dio autoceste A3 Zagreb-Lipovac), a s južne strane rijeka Sava ovo naselje razdvaja od općina Ščitarjevo i Obrezina.

 

O NASELJU

Rijeka Sava, prije izgradnje obrambenih nasipa i gradskog odvodnog kanala, prodirala je u samo naselje koje je bilo ispunjeno močvarama i rukavcima. Tek u 20. stoljeću ovaj se prostor djelovanjem čovjeka, zbog svog dobrog geografskog i prometnog položaja postupno mijenja u krajolik kakav danas poznajemo. Uz to što se naselje nalazi uzduž Posavske magistrale na koju su vezane lokalne ceste, na području Ivanje Reke danas se nalazi čvorište glavnih državnih autocesta, a samo je naselje dobro povezano s ostalim naseljima u gradu Zagrebu.

Ivanja Reka zbog svoje je pozicije, u blizini industrijskog i radnog središta metropole doživjela transformaciju karakterističnu za prigradska naselja i počela bilježiti brz razvoj i demografsku promjenu. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u ovom naselju živi 1800 stanovnika te time ovo naselje pripada među srednja mala zagrebačka naselja. Površina naselja Ivanja Reka iznosi oko 300 ha.

POVIJEST NASELJA

Naselje Ivanja Reka ima vrlo dugu povijest. U naselju postoji i arheološki spomenik iz antičkog doba, tzv. Rimska cesta koja je vezana uz rimsko naselje Andautonia s druge strane savske obale. Samo naselje Ivanja Reka spominje se prvi put, kao i Resnik, već 1217. godine jer od tada pripada župi Resnik koja se spominje već u prvom Popisu župa zagrebačke biskupije 1334. godine.

Nakon Drugog svjetskog rata započinje transformacija naselja u prigradsko naselje, a 1947. godine započinje gradnja autoceste Zagreb-Beograd koja prelazi preko područja Ivanje Reke. Prva veća izgradnja u naselju bio je Dom DVD-a kojega su stanovnici gradili vlastitim sredstvima od 1954. do 1962. godine. Šezdesetih godina 20. stoljeća započeti su i drugi komunalni projekti poput asfaltiranja cesta i ulica, izgradnje vodovoda, a nešto kasnije i plinovoda. 

Ivanja Reka upravno i teritorijalno pripada Zagrebu od 23. lipnja 1988. godine kada je pripojena gradskoj općini Peščenica i Gradskoj zajednici općina. Od početka 1989. godine naselje pripada Katastarskoj općini Resnik, dok je prije toga pripadala Katastarskoj općini Hrušćica, odnosno upravno je pripadala općini Dugo Selo. Od 1999. godine Ivanja Reka pripada gradskoj četvrti Peščenica-Žitnjak kao samostalno naselje.

Dijelovi tekstova preuzeti iz: Vidović, R., Sandelić, I., Jakopović, S., Molek, P. (2004) „Ivanja Reka: iz zapisa i sjećanja“, Zagreb: Konzor, Mjesna samouprava Ivanja Reka.

Uskoro