RAZREDNA NASTAVA
 • 1. A
  Ivona Borović
  A SMJENA: utorak od 8.50 do 9.35 sati
  B SMJENA: srijeda od 17.00 do 17.45 sati
  Lokacija: učionica 1.a razreda
  Kontakt: ivona.borovic@skole.hr
 • 1. B
  Lucijana Antunović
  A SMJENA: utorak od 10.40 do 11.25 sati
  B SMJENA: četvrtak od 16.30 do 17.50 sati
  Lokacija: učionica 1.b razreda
  Kontakt: lucijana.antunovic@skole.hr
 • 2. A
  Marijana Gazić
  A SMJENA: utorak od 15.30 do 16.15 sati
  B SMJENA: ponedjeljak od 8.50 do 9.35 sati
  Lokacija: učionica 2.a razreda
  Kontakt: marijana.gazic@skole.hr
 • 2. B
  Sara Busija Masnec
  A SMJENA: četvrtak od 9.50-10.35
  B SMJENA: srijedom od 16.30 do 17.15
  Lokacija: učionica 2.b razreda
  Kontakt: sara.busija-masnec@skole.hr
 • 3. A
  Ivana Jozić Kalemušić
  A SMJENA: srijedom od 9.50-10.35 do 11:25
  B SMJENA: srijedom od 18:00 do 18:45
  Lokacija: učionica 3.a razreda
  Kontakt: ivana.jozic-kalemusic@skole.hr
 • 3. B
  Tratinčica Bakar
  A SMJENA: četvrtkom od 17.00 do 17.45
  B SMJENA: četvrtkom od 8.00 do 8.45
  Lokacija: učionica 3.b razreda
  Kontakt: tratincica.bakar@skole.hr
 • 4. A
  Irena Mihaljević
  A SMJENA: utorkom od 17.00 do 17.45
  B SMJENA: četvrtkom od 8.50 do 9.35
  Lokacija: Učionica 4.a razreda
  Kontakt: irena.mihaljevic2@skole.hr
 • 4. B
  Ana Ključević-Kurdija
  A SMJENA: ponedjeljkom od 9.50 do 10.35
  B SMJENA: utorkom16.30 do 17.15
  Lokacija: Učionica 4.b razreda
  Kontakt: ana.kljucevic-kurdija@skole.hr
 • Engleski jezik
  Mihaela Cvjetanović
  A SMJENA: ponedjeljkom od 10.40 do 11.25
  B SMJENA: ponedjeljkom od 15.35 do 16:20
  Lokacija: učionica stranih jezika
  Kontakt: mihaela.cvjetanovic@skole.hr
 • Njemački jezik
  Fanika Jurić
  A SMJENA: utorkom od 10.40 do 11.25
  B SMJENA: srijedom od 16.00 do 17.00
  Lokacija: učionica stranih jezika Kontakt: fanika.juric@skole.hr
 • Katolički vjeronauk
  Martina Ivanić
  OŠ Ivanja Reka: petkom od 9.50 do 10.35 PŠ Resnik: ponedjeljkom od 10.40 do 11.25 Lokacija: učionica katoličkog vjeronauka
  Kontakt: martina.ivanic@skole.hr
 • Katolički vjeronauk
  Antonija Novak
  A SMJENA: srijedom od 10.40 do 11.25
  B SMJENA: utorkom od 18.15 do 19.00
  Lokacija: učionica katoličkog vjeronauka
  Kontakt: antonija.novak2@skole.hr
 • Informatika
  Marta Harča (zamjena za Rozanu Lazaneo)
  A SMJENA: utorkom od 9.50 do 10.35
  B SMJENA: utorkom od 9.50 do 10.35
  Lokacija: učionica informatike
  Kontakt: marta.harca@skole.hr
 • Produženi boravak - Ivanja Reka
  Mihaela Pollak
  A SMJENA:
  B SMJENA:
 • Produženi boravak - Resnik
  Ines Dorosulić
  A SMJENA: srijedom od 16.30 do 17.15
  B SMJENA: srijedom od 11.30 do 12.15
  Lokacija: učionica 1.b razreda
  Kontakt: ines.repustic@skole.hr
PREDMETNA NASTAVA
 • 5. A
  Anto Rogalo (Fizika, Tehnička kultura)
  A SMJENA: ponedjeljak od 9.50 do 10.35
  B SMJENA: ponedjeljkom od 17.00 do 17.45
  Kontakt: anto.rogalo@skole.hr
 • 5. A
  Katarina Kurevija(Povijest)
  A SMJENA: utorkom od 11.30 do 12.15
  B SMJENA: utorkom od 17.00 do 17.45
  Kontakt: katarina.kurevija@skole.hr
 • 6. A
  Ivan Kapović (Hrvatski jezik)
  A SMJENA: ponedjeljkom od 18.15 do 19.00
  B SMJENA: utorkom od 10.40 do 11.25
  Kontakt: ivan.kapovic5@skole.hr
 • 6. B
  Ivana Pezić Agatić (Matematika)
  A SMJENA: ponedjeljkom od 17.00 do 17.45
  B SMJENA: srijedom od 8.50 do 9.35
  Kontakt: ivana.pezic-agatic@skole.hr
 • 7. A
  Zsolt Dozsa (zamjena za Dubravku Crnić) Engleski jezik
  A SMJENA: utorkom od 10.40 do 11.25
  B SMJENA: srijedom od 17.00 do 17.45
  Kontakt: zsolt.dozsa@skole.hr
 • 6. B
  Matej Jambreković (Glazbena kultura)
  A SMJENA: četvrtkom od 10.40 do 11.25
  B SMJENA: srijedom od 17.00 do 17.45
  Kontakt: matej.jambrekovic@skole.hr
 • 8. A
  Antonija Novak (Katolički vjeronauk)
  A SMJENA: srijedom od 10.40 do 11.25
  B SMJENA: utorkom od 18.žž15 do 19.00
  Kontakt: antonija.novak2@skole.hr
 • 8. B
  Maja Vulić (Geografija)
  A SMJENA: četvrtkom od 9.50 do 10.35
  B SMJENA: četvrtkom od 17.00 do 17.45
  Kontakt: maja.vulic@skole.hr

 • Hrvatski jezik
  Nikolina Herak
  A SMJENA: četvrtkom od 9.50 do 10.30
  B SMJENA: četvrtkom od 17:00 do 17.45
  Kontakt: nikolina.herak@skole.hr

 • Matematika
  Nataša Jenjić
  A SMJENA: ponedjeljkom od 15.00 do 15.45
  B SMJENA: ponedjeljkom od 12:20 do 13.05
  Kontakt: natasa.jenjic@skole.hr
 • Engleski jezik
  Mihaela Cvjetanović
  A SMJENA: četvrtkom od 9.50 do 10.35
  B SMJENA: četvrtkom od 19.00 do 19.45
  Kontakt: mihaela.cvjetanovic@skole.hr
 • Njemački jezik
  Fanika Jurić
  A SMJENA: utorkom od 10.40 do 11.25
  B SMJENA: srijedom od 16.00 do 17.00
  Kontakt: fanika.juric@skole.hr
 • Latinski jezik
  A SMJENA:
  B SMJENA:
 • Kemija, Biologija, Priroda
  Marija Boromisa Mihaljević
  A SMJENA: ponedjeljkom od 10.40 do 11.25
  B SMJENA: ponedjeljkom od 17.00 do 17.45
  Kontakt: marija.boromisa-mihaljevic@skole.hr
 • Informatika
  Ivan Klobučar
  A SMJENA: ponedjeljkom od 16.00 do 17.00
  B SMJENA: četvrtkom od 9.35 do 10.35
  Kontakt: ivan.klobucar5@skole.hr
 • Likovna kultura
  Vesna Pokas
  A SMJENA: srijedom od 9.50 do 10.35
  B SMJENA: utorkom od 9.50 do 10.35
  Kontakt: vesna.pokas@skole.hr
 • Tjelesna i zdravstvena kultura
  Ozren Maček
  A SMJENA: ponedjeljkom od 13.00 do 14.00
  B SMJENA: ponedjeljkom od 14.00 do 14.45
  Kontakt: ozren.macek@skole.hr
 • Islamski vjeronauk
  Mersad Kreštić
  mersad.kresic@skole.hr