RAZREDNA NASTAVA

NAPOMENA: Informacije za PŠ Resnik u terminima iza 16 sati održavaju se u OŠ Ivanja Reka.

 • 1. A
  Marijana Gazić
  A SMJENA: srijeda od 10.40 do 11.25 sati
  B SMJENA: utorak od 16.00 do 17.00 sati
  - uživo uz prethodnu najavu
 • 1. B
  Sara Busija
  A SMJENA: četvrtak od 9.50-10.35
  B SMJENA: četvrtkom od 16.30 do 17.30
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu
 • 2. A
  Kristina Renjak
  A SMJENA: utorkom od 9.50-10.35 do 11:25
  B SMJENA: četvrtkom od 16:30 do 17:30
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu
 • 2. B
  Tratinčica Bakar
  A SMJENA: srijedom od 10.40 do 11.25
  B SMJENA: četvrtkom od 17.00 do 17.45
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu
 • 3. A
  Irena Mihaljević
  A SMJENA: ponedjeljkom od 17.00 do 18.00
  B SMJENA: srijedom od 9.50 do 10.35
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu dan ranije na e-mail ivona.borovic@gmail.com
 • 3. B
  Ana Ključević-Kurdija
  A SMJENA: petkom od 9.00 do 9.45
  B SMJENA: utorkom16.30 do 17.30
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu
 • 4. A
  Ivona Borović
  A SMJENA: ponedjeljkom od 9.50 do 10.35
  B SMJENA: srijedom od 17.00 do 17.45
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu
 • 4. B
  Lucijana Antunović
  A SMJENA: srijedom od 11.30 do 12.15
  B SMJENA: četvrtkom od 17.00 do 17.45
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu
 • Engleski jezik
  Mihaela Cvjetanović
  A SMJENA: ponedjeljkom od 10.40 do 11.25
  B SMJENA: ponedjeljkom od 15.35 do 16:20
  - uz prethodnu najavu na e-mail mihaelacvjetanovic@yahoo.com
 • Njemački jezik
  Fanika Marić
  A SMJENA: ponedjeljkom od 6.00 do 17.00
  B SMJENA: ponedjeljkom od 9.50 do 10.35
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu na e-mail njemacki.osivanjareka@gmail.com
 • Katolički vjeronauk
  Martina Ivanić
  A SMJENA: prema dogovoru
  B SMJENA: prema dogovoru
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu na e-mail ivanic.oskv@gmail.com
 • Katolički vjeronauk
  Antonija Novak
  A SMJENA: petkom od 9:50 do 10:35
  B SMJENA: srijedom od 17.00 do 17.45
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu dan ranije
 • Informatika
  Rozana Lazaneo
  A SMJENA: utorkom od 11.30 do 12.15
  B SMJENA: srijedom od 17.00 do 17.45
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu na e-mail rozana.lazaneo@skole.hr
 • Produženi boravak - Ivanja Reka
  Ružica Kovačić
  A SMJENA: četvrtkom od 10.30 do 11.25
  B SMJENA: četvrtkom od 16.00 do 16.45
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu dan ranije, telefonom ili na e-mail ruzica.kovacic@skole.hr
 • Produženi boravak - Resnik
  Martina Peček
  A SMJENA: utorkom od 16.30 do 17.15
  B SMJENA: srijedom od 10.40 do 11.25
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu
PREDMETNA NASTAVA
 • 5. A
  Ivan Kapović (Hrvatski jezik)
  A SMJENA: utorkom od 10.40 do 11.25
  B SMJENA: srijedom od 17.30
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu dan ranije na e-mail razrednik.ivan.kapovic@gmail.com
 • 5.B
  Ivana Pezić Agatić (Matematika)
  A SMJENA: ponedjeljkom od 17.00; petkom od 9.50 do 10.35
  B SMJENA: petkom od 8.50 do 9.35
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu dan ranije na e-mail ivana.pezic-agatic@skole.hr
 • 6. A
  Dubravka Crnić (Engleski jezik)
  A SMJENA: utorkom od 8.50 do 9.35
  B SMJENA: srijedom od 16.30 do 17.15
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu na e-mail dubravka.crnic@skole.hr
 • 6. B
  Ivana Mijatović (Matematika)
  A SMJENA: ponedjeljkom od 9.50 do 10.35
  B SMJENA: ponedjeljkom od 16.00 do 16.45
  uz prethodnu najavu na e-mail: ivana.jovanovic3@skole.hr
 • 7. A
  Antonija Novak (Katolički vjeronauk)
  A SMJENA: petkom od 9.50 do 10.35
  B SMJENA: srijedom od 18.00 do 18.45
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu na e-mail antonijakordic000@gmail.com ili antonija.novak2@skole.hr
 • 7. B
  Maja Vulić (Geografija)
  A SMJENA: četvrtkom od 9.50 do 10.35
  B SMJENA: utorkom od 18.00 do 18.45
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu dan ranije na e-mail mvulic1111@gmail.com
 • 8. A
  Nikolina Herak (Hrvatski jezik)
  A SMJENA: utorkom od 9.50 do 10.40
  B SMJENA: četvrtkom od 17:00 do 17.45
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu telefonom dan ranije
 • 8. B
  Katarina Kurevija (Povijest)
  A SMJENA: četvrtkom od 8.50 do 9.35
  B SMJENA: četvrtkom od 17.00 do 17.45
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu dan ranije na e-mail katarina.kurevija@skole.hr
 • Engleski jezik
  Mihaela Cvjetanović
  A SMJENA: ponedjeljkom od 10.40 do 11.25
  B SMJENA: ponedjeljkom od 15.35 do 16:20
  - uživo ili telefonski uz obaveznu prethodnu najavu dan ranije na e-mail mihaelacvjetanovic@yahoo.com
 • Njemački jezik
  Fanika Jurić
  A SMJENA: ponedjeljkom od 16.00 do 17.00
  B SMJENA: ponedjeljkom od 9.50 do 10.35
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu na e-mail njemacki.osivanjareka@gmail.com
 • Latinski jezik
  Dorotea Boch
  A TJEDAN: ponedjeljkom o od 10.40 do 11.25
  B TJEDAN: četvrtkom od 17.00 do 17.45
  - uživo uz obaveznu telefonsku najavu ma e-mail: dorotea.boch@skole.hr
 • Kemija, Biologija, Priroda
  Marija Boromisa Mihaljević
  A SMJENA: utorkom od 10.40 do 11.25
  B SMJENA: utorkom od 17.30 do 18.15
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu dan ranije, na školski telefon ili na e-mail boromisamm@gmail.com
 • Informatika
  Ivan Klobučar
  A SMJENA: srijedom od 8.50 do 9.35
  B SMJENA: ponedjeljkom od 17.00 do 17.45
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu na e-mail ivan.klobucar@hotmail.com
 • Fizika, Tehnička kultura
  Anto Rogalo
  A SMJENA: ponedjeljkom od 16.30 do 17.15
  B SMJENA: utorkom od 12.20 do 13.05
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu dan ranije na e-mail anto.rogalo@skole.hr
 • Likovna kultura
  Vesna Pokas
  prema dogovoru
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu telefonom dan ranije
 • Glazbena kultura
  Matej Jambreković (od 4. do 8. razreda)
  A SMJENA: utorkom od 11.30 do 12.15
  B SMJENA: utorkom od 14.00 do 14.45
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu dan ranije na e-mail matej.jambrekovic@skole.hr
 • Tjelesna i zdravstvena kultura
  Ozren Maček
  prema dogovoru
  - uživo uz obaveznu prethodnu najavu dan ranije na e-mail ozren.macek@skole.hr