Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

Rezultati javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

Javno otvaranje ponuda za maturalno putovanje učenika sedmih i osmih razreda (ponuda 1-2019./2020.),  održano je 27. siječnja 2020. u učionici br. 3 u 17.30 sati. Na natječaj su pristigle dvije ponude:

1. Obord d.o.o. Trumbićeva 6, Zagreb

2. Spektar putovanja d.o.o., Strossmayerov trg 8, Zagreb

Otvaranju ponuda nazočili su predstavnici obje turističke agencije.
Sve tražene uvjete Javnog poziva zadovoljila je jedna agencija. Povjerenstvo je pozvalo roditelje 6. veljače 2020. u 17.30 sati na sastanak i predstavljanje agencije.