RASPORED KORIŠTENJA SPORTSKE DVORANE

VRIJEME

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

16-17

17-18

REZERVIRANO

MM nogomet

17:00 – 18:30 h

REZERVIRANO

Taekwondo

REZERVIRANO

MM nogomet

17:00 – 18:30 h

REZERVIRANO

Taekwondo

REZERVIRANO

NK Ivanja Reka

18-19

Pauza od 18:30 do 19:00 sati

REZERVIRANO

ŽRK Udarnik

Pauza od 18:30 do 19:00 sati

REZERVIRANO

NK Ivanja Reka

REZERVIRANO

MRK

18.30-20 h

19-20

REZERVIRANO

JUDO

REZERVIRANO

MRK

REZERVIRANO

JUDO

REZERVIRANO

MRK

REZERVIRANO

MRK

20-21.30

REZERVIRANO

MRK

REZERVIRANO

MRK

REZERVIRANO

ŽRK

REZERVIRANO

MRK

REZERVIRANO

ŽRK

21.30-22.30

REZERVIRANO

MRK

REZERVIRANO

MRK

REZERVIRANO

MRK