KALENDAR ŠKOLSKE GODINE 2021./22.

 • Nastavna godina počinje 6. rujna 2021., a završava 21. lipnja 2022.
  • nastava se ustrojava u dva polugodišta
  • prvo polugodište traje od 6. rujna 2021. do 23. prosinca 2021.
  • drugo polugodište traje od 10. siječnja 2022. do 21. lipnja 2022.

 • jesenski odmor za učenike počinje 2. studenoga 2021. i traje do 3. studenoga 2021., s tim da nastava počinje 4. studenoga 2021.
 • prvi dio zimskoga odmora za učenike počinje 24. prosinca 2021. i traje do 7. siječnja 2022., s tim da nastava počinje 10. siječnja 2022.
 • drugi dio zimskoga odmora za učenike počinje 21. veljače 2022. i završava 25. veljače 2022., s tim da nastava počinje 28. veljače 2022.
 • proljetni odmor za učenike počinje 14. travnja 2022. i završava 22. travnja 2022., s tim da nastava počinje 25. travnja 2022.
 • ljetni odmor počinje 23. lipnja 2022.