V. D. RAVNATELJA I STRUČNE SURADNICE
 • Ivana Jozić Kalemušić, v. d. ravnatelja
 • Ilijana Bertović, pedagoginja
  u. z. Ivana Jancetić, pedagoginja
 • Iva Ćalić, knjižničarka
UČITELJICE RAZREDNE NASTAVE
 • Ivana Jozić Kalemušić
  • u. z. Kristina Renjak
 • Tratinčica Bakar
 • Irena Mihaljević
 • Ana Ključević-Kurdija
 • Ivona Borović
 • Lucijana Antunović
 • Marijana Gazić
 • Sara Busija
 • Ružica Kovačić
 • Martina Peček
UČITELJI PREDMETNE NASTAVE
 • Nikolina Herak
 • Ivan Kapović
 • Tamara Trifunovski
 • Marina Šarinić
 • Dubravka Crnić
 • Mihaela Cvjetanović
 • Fanika Marić
 • Marija Boromisa Mihaljević
 • Maja Vulić
 • Katarina Kurevija
  u. z. Dorotea Boch
 • Anto Rogalo
 • Ozren Maček
 • Vesna Pokas
 • Matej Jambreković
 • Antonija Novak
  u. z. Ivana Rako
 • Martina Ivanić
 • Mersad Kreštić
 • Rozana Lazaneo
 • Ivan Klobučar
ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE
 • Kristina Vego
 • Krešo Mišura
 • Kristijan Dončević
 • Ljiljana Sandelić
 • Ljiljana Čirjak
 • Mirjana Sandelić
 • Marija Balen
 • Renata Jutriša
 • Kristina Buljan
 • Borislava Topčić
 • Marija Nujić
 • Biljana Ćosić
 • Anita Kužir
 • Ivan Jurković
 • Gordana Nujić
 • Tomislav Antolović