Abeceda interneta u petim razredima

Digitalna interaktivna predstava Abeceda interneta održala se u našoj školi 10.veljače 2022. s učenicima 5.a i 5.b razreda.

Organizaciju predstave i suradnju s Centrom za sigurniji internet i A1 Hrvatska ostvarila je učiteljica Dubravka Crnić. 

Abeceda interneta izvodi se u školama od listopada 2021. godine.

Predstava se sastoji od edukativnih i zabavnih videoklipova o povijesti interneta, cyberbullingu, krađi identiteta, likeovima i osobnoj vrijednosti te o lažnim vijestima na internetu, a namijenjena je prvenstveno učenicima viših razreda osnovne škole.

Cilj predstave je da se učenici osvjeste  o opasnostima, kao i prednostima korištenja internta te da se učenici potaknu  da o svojim iskustvima razgovaraju s nastavnicima i stručnim suradnicima u školi te da, kad je potrebno, potraže pomoć.

Predstavu izvode glumci Ana Vilenica i Tomislav Krstanović.

Više o sadržaju predstave: https://www.medijskapismenost.hr/digitalna-predstava-o-opasnostima-interneta/