Svjetski dan životinja

4. listopad 2023.

Obilježili smo Svjetski dan životinja.

Mali knjižničari su obilježili Svjetski dan životinja istraživačkim radom; svaka grupa dobila je zadatak istražiti: Koje su životinje najpametnije? Koje životinje žive najduže? Koje su prednosti zoološkog vrta, a koji nedostaci? Koje životinjske vrste u svijetu izumiru i zašto?

Na kraju su učenici napravili edukativni plakat.

Svjetski dan životinja ili Svjetski dan zaštite životinja je međunarodni dan koji se obilježava 4. listopada svake godine a  posvećen je pravima životinja i njihovu blagostanju, s posebnim naglaskom na odnosu čovjeka prema ostalim životinjama i važnosti svih životinja za život na Zemlji.

Svjetski dan životinja proglašen je 1931. na  konvenciji ekologa u Firenci da bi se naglasio nepovoljan položaj ugroženih vrsta. Za Svjetski dan životinja bio je odabran 4. listopada jer se toga dana slavi svetkovina sv. Franja Asiškog, sveca zaštitnika životinja. Otada je Svjetski dan životinja postao dan prisjećanja i odavanja počasti svim životinjama, a poseban je naglasak stavljen na ljude koji vole i poštuju ostale životinje.