Preporučeni preglednici za korištenje Office 365 sustava i aplikacije Teams za prijavu u virtualne učionice su Internet Explorer i Microsoft Edge. Programi su sastavi dio operacijskog sustava Windows tako da ih svako računalo treba imati.

Link za prijavu u Office 365:

https://office365.skole.hr/

1. korak – kliknite na Aktivacija O365 računa

2. korak – opet kliknite na aktivacija O365 računa

3. korak – upišite podatke mail adresu i zaporku