Učenici 2.a, 3.a i 4.a razreda obilježili su Svjetski dan pripovijedanja kroz radionice sa školskom knjižničarkom. Iz pomoć kockica pričalica učenici su uz pomoć motiva zadanima kockama pričalicama i svoje mašte u skupinama osmislili svoje vlastite priče koje su naposljetku- ispripovijedali jedni drugima.