PORTA URBIS
Školski list Osnovne škole Ivanja Reka

broj 3, godina 3.

datum izdavanja: 8. lipnja 2022.

Adresa (URL):

http://os-ivanjareka.hr/portaurbis3

Izdavač:

Osnovna škola Ivanja Reka

Ivanjorečka cesta 1b, 10373 Ivanja Reka – Zagreb

Medijska skupina:

Koordinator grupe: Ivan Kapović, učitelj hrvatskoga jezika

Novinari i suradnici: Juro Ćužić, Vanja Čanković, Jelena Franjić, Anja Tozan, Katarina Josipović, Antea Selak, Lucija Ćužić, Lucija Blažević, Dominik Bilušić, Marko Ivoš, Antonio Botić, Marija Komljenović, Nina Radović, Mikaela Franjić, Noa Cezar, Antonio Kevrić 

Glavni urednik, koordinator grupe, lektor i dizajner stranice:

Ivan Kapović
Fotografije:pixabay.com, pexels.com, učitelji OŠ Ivanja Reka

Kreiranje sadržaja:

učenici OŠ Ivanja Reka i PŠ Resnik;

Ivan Kapović, Marijana Gazić, Ana Ključević Kurdija, Irena Mihaljević, Sara Busija, Tratinčica Bakar, Maja Vulić, Anto Rogalo

Uredništvo i produkcija:

Medijska skupina OŠ Ivanja Reka

(izvannastavna aktivnost)

2022.

Prvi broj
Drugi broj
ZAŠTO IME PORTA URBIS?

„Porta urbis” na latinskom jeziku znači „vrata grada”, što predstavlja naše naselje, Ivanju Reku, kao istočni ulaz u glavni grad Republike Hrvatske, Zagreb. Latinski jezik nije slučajno odabran, budući da se naselje Ivanja Reka prvi put spominje u rimsko doba, a kroz naselje prolazi i stara rimska cesta koja je nekada vodila do naselja Ščitarjevo (Andautonia). Današnji je naziv te ceste Rimski put.