Među roditeljima sedmaša i šestaša tijekom dva dana (6. i 7. prosinca 2022.) Policijska uprava Zagrebačka provela je edukaciju preventivnih programa MAH 2 u našoj školi.


MAH 2 ima za cilj povećati informiranost i znanje roditelja u svezi sa zlouporabom droga te rizicima za razvoj bolesti i ovisnosti. Službenici policije upoznali su roditelje sa strategijom djelovanja policije u zajednici, statističkim podacima o trendovima zlouporaba droga, policijskim postupanjem u situacijama kad se maloljetne osobe zateknu s drogom, te zakonskim i drugim posljedicama zlouporabe opojnih droga. Osim edukacije, policijski službenici nastoje skrenuti pozornost roditelja na njihovu odgovornost za djecu i potaknuti veću aktivnost roditelja u odgoju djece kako bi na vrijeme prevenirali neprihvatljiva ponašanja.


Osim o ilegalnim drogama, edukacija je obuhvaćala i legalna sredstva ovisnosti, poput duhanskih proizvoda i alkohola te sve većeg prisustva nasilja preko interneta kao i zakonske odredbe i fizičke posljedice korištenja pirotehničkih sredstava za vrijeme Adventa. Roditeljima je policija ukazala na važnost pozitivnih roditeljskih stavova o zdravom načinu života i slici koju stvaraju vlastitim ponašanjem.


Statistički podaci ukazuju da zloporabu droga prate i druga neprihvatljiva ponašanja. Tako se u gradu Zagrebu bilježi porast razbojništava i razbojničkih krađa, čiji su počinitelji mlađe osobe. Zamjetan je i trend porasta vandalizma. Roditelji se upoznaju s posljedicama vandalizma, policijskim postupanjem i zakonskim posljedicama ugrožavanja imovine i tjelesnog integriteta ljudi.