Učenici osnovnih škola Grada Zagreba imaju mogućnost odlaska na organizirane aktivnosti tijekom ljetnih praznika.