Novosti nakon proljetnih praznika

objava: Ivan Kapović

Proljetni praznici učenika traju od 14. do 22. travnja 2022. godine. Učenici se vraćaju u školu u ponedjeljak, 25. travnja 2022. prema rasporedu za B tjedan

S početkom nastave nakon proljetnih praznika, od 25. travnja 2022., dolazi i do promjena u organizaciji nastave.

 • svi učenici ulaze u školu na dva glavna ulaza – G1 i G2
  • učenici razredne nastave ulaze u 7:40
  • učenici predmetne nastave ulaze u 7:50
 • svi učenici imat će prehranu isključivo u školskoj kuhinji, bilo da se hrane u školi ili donose vlastitu hranu
  • učenici razredne nastave imaju doručak nakon prvoga sata
  • učenici predmetne nastave imaju doručak nakon drugoga sata
  • termin ručka ostaje isti kao i do sad
 • učenici predmetne nastave vraćaju se na kabinetsku nastavu, tj. slušaju predmete u predmetnoj učionici
 • učenici predmetne nastave imat će Sat razrednika u kabinetskoj učionici svojega razrednika (kao što je bilo prije uvođenja epidemioloških mjera)
  • 5. a u učionici stranih jezika,
  • 5. b u učionici Matematika 1,
  • 6. a u učionici Vjeronauka, Likovne kulture i Glazbene kulture,
  • 6. b u učionici Geografije,
  • 7. a u učionici Hrvatski jezik 1,
  • 7. b u učionici Povijesti,
  • 8. a u učionici Matematika 2,
  • 8. b u učionici Hrvatski jezik 2
 • raspored ZET-ovog autobusa za učenike iz Resnika trenutačno ostaje nepromijenjen