26. rujna obilježavamo Europski dan jezika.

Diljem Europe, 700 milijuna Europljana zastupanih u Vijeću Europe s 46 država članica, potiču se na učenje što više jezika, u svakoj životnoj dobi, u školi i izvan nje. Budući da je jezična raznolikost alat za postizanje većeg međukulturnog razumijevanja i ključni čimbenik bogate kulturne baštine našeg kontinenta, Vijeće Europe promiče višejezičnost u cijeloj Europi.
Na inicijativu Vijeća Europe, Europski dan jezika obilježava se 26. rujna, još od 2001. – u suradnji sa Europskom komisijom.

Ove godine, pod motom “Recimo DA jezicima!” nastoji se potaknuti ljude iz svih sredina i svih dobi da još više otvore vrata svijetu kroz učenje jezika. Nikada nije bilo više dostupnih mogućnosti da barem osjetite okus impresivnog raspona jezika koji su prisutni na europskom kontinentu. 

Brojne nove značajke i resurse možete potražiti na web stranici EDL za ovogodišnji Europski dan jezika.

Sadržaji i aplikacije za preuzimanje na službenoj web stranici:

• kao nastavak na “Larino jezično putovanje Europom” (https://edl.ecml.at/Activities/languagejourney/tabid/3223/Default.aspx) koje je kreirano 2021. (i trenutno je dostupno u 26 jezičnih verzija), Lara će krenuti na novi izazov i putovanje, ovaj put kako bi istražila svijet regionalnih i manjinskih jezika, od kojih mnogi čitateljima vjerojatno nisu poznati. Nova brošura imat će za cilj dodatno istaknuti raznolikost europskog jezičnog krajolika i predstavit će izbor od više od 30 regionalnih i manjinskih jezika (RMLs), kao što su valonski, meänkieli i grenlandski – koji se nisu pojavili u izvornoj brošuri.

(i na hrvatskom jeziku: https://edl.ecml.at/Portals/33/documents/language-journey/pdf/language-journey-HR2.pdf).

Izazov s višejezičnom brzalicom/jezikolomkom. Prošle smo godine pozvali hrabre sudionike da pošalju snimke svojih pokušaja svladavanja jezičnih zavrzlama i teško izgovorivih fraza na različitim jezicima. Sa stotinama poslanih videozapisa mogli smo ponuditi samo mali izbor. Pogledajte kako su se snašli! https://edl.ecml.at/tonguetwisterchallenge

Poster “Još 20 stvari koje možda ne znate o svijetu jezika”:


ŠTO JE EUROPSKI DAN JEZIKA?
Europska godina jezika 2001., koju su zajednički organizirali Vijeće Europe i Europska unija, uspjela je uključiti milijune ljudi diljem 45 zemalja sudionica. Njihove aktivnosti slavile su jezičnu raznolikost Europe i promicale učenje jezika.

Nakon uspjeha te godine, Vijeće Europe proglasilo je Europski dan jezika koji se slavi 26. rujna svake godine. Opći ciljevi Europskog dana jezika su:

Upozoriti javnost na važnost učenja jezika i raznolikost raspona naučenih jezika kako bi se povećala višejezičnost i međukulturalno razumijevanje;

Promicati bogatu jezičnu i kulturnu raznolikost Europe, koje treba njegovati i sačuvati;

Poticati cjeloživotno učenja jezika u školi i izvan nje, bilo u svrhe školovanja, za profesionalne potrebe, za potrebe mobilnosti ili užitka i razmjene..