Osnovna škola Ivanja Reka (matična i područna škola) uključila se u akciju Zeleni korak, akciju prikupljanja starog papira.

Pravila sudjelovanja:
Učenici  prikupljaju stari papir od 01.02.2024. do 31.03.2024. 
Važno je da papir bude čist i bez folija, plastificiranih dodataka, bez lijepljenog i metalnog uveza, bez registratora i korica. Papir je potrebno sortirati po klasi.
Nije dozvoljeno sakupljanje : kartona, indigo papira, ugljenog papira, fotografija i foto papira, zauljenog i prljavog papira, gumiranih etiketa, pelena i sl.
Papir je potrebno sortirati po klasi, svaku klasu papira zasebno.
I klasa: udžbenici, školske knjige, bilježnice, bijeli uredski papir.
II klasa: novine, časopisi i katalozi.

Papir nije dozvoljeno odlagati u plastičnim vrećicama.
Preporuka je da se sortirani papir veže špagom zbog lakše manipulacije i utovara otpadnog papira.
Svakoj školi koja sudjeluje u akciji Zeleni korak bit će isplaćen iznos od strane Reoma Grupe od 0,025 EUR/kg utovareno na paritetu osnovnih škola.
Vaganje, otkup i preuzimanje staroga papira odvijat će se u razdoblju od 02.04.2024. do 30.04.2024
Nakon objave rezultata, deset najboljih škola koje sakupe najviše starog papira ( 5 područnih i 5 matičnih škola) dobiti će priznanje za postignuće koje su ostvarile po pitanju očuvanja okoliša te će im biti isplaćena novčana nagrada od strane dm – drogerie markta d.o.o. u obliku donacije na žiro račun škole u iznosu od 1.350,00 EUR (slovima: desettisućakuna).

Realizacija nagrada i donacija biti će realizirana do 25.05.2024, o čemu će pobjednici akcije biti pravovremeno obaviješteni.
 Više o akciji možete pročitati na poveznici: https://zelenikorak.hr/poziv-skolama-na-ukljucenje-u-akciju-zeleni-korak-2024/

Categories: Obavijesti