Created with Fabric.js 4.6.0 PORTAURBIS

Ne razumijemo jedni druge

autorica: Katarina Josipović

Foto: Pixabay

            Ljudi najčešće na temelju nečijeg izgleda komentiraju druge, pogotovo ako je u pitanju vanjski izgled neke osobe. Komentari će se svoditi na izgled odjeće, način odijevanja ili sveukupni izgled određene osobe te zbog toga nastaju mnoge predrasude među ljudima.

            U današnje vrijeme ljudima je bitan vanjski izgled nekoga. Manje je onih ljudi čije je razmišljanje da odijelo ne čini čovjeka. Taj problem se sada sve više i više javlja, a pogotovo među djecom. Djeca će se rugati nekome tko nema lijepu odjeću. Na takav odgoj djece utječu njihovi roditelji, neki čak i brane svojoj djeci da se druže s nekime tko nije kao njegovo dijete. No, taj problem je prisutan i kod starijih. I stariji će izbjegavati ljude kojima odjeća nije baš u najboljem stanju. Naprimjer, ako neki prosjak sjedi na ulici i traži bilo što što mu može pomoći da preživi većina ljudi će ga zaobići jer smatraju da je taj čovjek sam sebi kriv što se našao u takvoj situaciji i da može na drugi način zaraditi novac ili dobiti nešto, a ne prošenjem. Problem jest taj što ljudi smatraju da odijelo čini čovjeka te da je vanjski izgled važniji od onog unutarnjeg. Prvo bih ja pomislila da odijelo čini čovjeka jer smatram nečiju odjeću kao znak kulture i ako je netko u prljavoj ili poderanoj odjeći nije odgojen na pravi način. Ali druga je stvar ako netko nema i ne može si priuštiti neku odjeću koja je u dobrom stanju. No, mnogi ljudi to ne misle tako i zato nastaje problem jer smatraju i da u takvim slučajevima odijelo čini čovjeka. I tako nastaju predrasude. Ako takva osoba vidi nekoga tko nije u lijepoj i čistoj odjeći rugat će mu se, smijati i vrijeđati. Ali da se oni nađu u takvoj situaciji, u tom slučaju bi se oni protivili takvim uvredama. Ljudi ne razumiju kako je nekome tko nema sredstava za život kakav većina ljudi ima. Misle da je sve dobro i da se oni ne mogu naći u takvoj situaciji. Rješenja ovog problema mogu biti razna, ljudi moraju shvatiti da svi mogu završiti u situaciji da jednom nemaju ništa. Također ljudi trebaju osvijestiti jedni druge o ovakvom problemu, pomoći ljudima kojima je potrebno, a ne vrijeđati i šaliti se na tuđi račun. Roditelji trebaju djecu učiti da se sa svima druže i da nikoga ne izbjegavaju.

            Glavno rješenje ovog problema jest da se ljudi međusobno poštuju. Moraju znati da odijelo čini čovjeka, ali ne uvijek jer neki ljudi nemaju i ne mogu si priuštiti neku odjeću. Također ljudi trebaju biti uvijek jedni uz druge i pomoći nekome ako je to potrebno.

Katarina Josipović, 8. b