NAŠ GRAD
Zagrebu s ljubavlju

Našem gradu za rođendan smo poklonili nekoliko zanimljivih radova!

Povodom Dana grada Zagreba 31. 5. učenici produženog boravka Resnik napisali su akrostih o gradu Zagrebu. Ovo su neki od uspješnijih radova.

 „Zagreb tak’ imam te rad !“