Na jednoj od 33 izvannastavne aktivnosti u našoj školi, pod vodstvom učiteljice Irene Mihaljević, radeći vlastitim rukama učimo razvijati kreativnost učenika u svrhu zadovoljavanja njihovih interesa, mogućnosti, znanja i potreba kroz projekte i timski rad. Također, učimo razvijati osnovne postavke zdravog života i radnih navika, ali i usvojiti i primijeniti koncept 5R (promisli, uštedi, iskoristi, popravi, recikliraj) te razvijati ekološku svijest. Učenici tako rade rukama, stječu praktična znanja i radne navike, razvijaju motoričke vještine u rukovanju različitim materijalima i alatkama. Također, primjenjuju inovativna i kreativna rješenja, ali i razvijaju poduzetničku ideju od koncepta do realizacije.

Primjenom se praktičnoga rada učenike potiče na ponašanja kao što su odgovorno korištenje prirodnih dobara i energije, korištenje lokalno proizvedene hrane, racionalno postupanje s otpadom, uporaba iskorištenih materijala, aktivan rad i suradnja u zajednici.

Pogledajte video:

Učimo rukama (autorica videa: Irena Mihaljević)