Upisno područje Osnovne škole Ivanja Reka su naselja Ivanja Reka i Resnik.

Upisno područje Osnovne škole Ivanja Reka čine ulice:

Naselje Ivanja Reka

Baranjska ulica, Feketići, Ivanjorečka cesta, Klarići, Marofska ulica, Marofska ulica odvojak, Palašićev odvojak, Palašići, Ranci, Rimski put, Sandelići, Slavonska avenija (dio), Ulica Andrije Makara, Ulica Antuna Bonifačića, Ulica Antuna Vakanovića, Ulica Antuna Vugrina, Ulica Bože Težaka, Ulica Dane Grubera, Ulica Filipa Lukasa, Ulica Frana Bubanovića, Ulica Franje Kulmera, Ulica Gustava Janečeka, Ulica Ivana Ančića, Ulica Ivana Šarića, Ulica Josipa Bedekovića, Ulica Josipa Glasera, Ulica Josipa Kirina, Ulica Josipa Zorića, Ulica Julija Domca, Ulica Jurja Majcena, Ulica Karla Bošnjaka, Ulica Lovre Juranića, Ulica Lucijana Kordića, Ulica Nikole Finka, Ulica Pavla Lebera, Ulica Rafaela Levakovića, Ulica Ruđera Boškovića, Ulica Stjepana Horvatića, Ulica Stjepana Mlinarića, Ulica svetog Ivana, Ulica Šime Budinića, Ulica Štefa Kuzmića, Ulica Vladimira Arka.

Naselje Resnik

Resnik I. od broja 39 do kraja i od broja 40 do kraja, I. Resnik I. odvojak, Resnik II., Resnik III., Resnik IV., Resnik V., V. Resnik III. odvojak, V. Resnik I. odvojak, V. Resnik II.odvojak