Nepresušan su izvor radosti i sreće. Često su prava inspiracija, a njihov osmijeh najbolji je lijek. Nad njima bdijemo, usmjeravamo ih, a briga ne prestaje ni kad samostalno zakorače u život. Govorimo o djeci, najmlađim članovima društva, kojima je iz dana u dan potrebno pružiti maksimum ljubavi, pažnje i skrbi. Ipak, jedan dan u godini posebno je posvećen mališanima diljem svijeta, 20. studenoga, kad se slavi Svjetski dan djece. Upravo tog dana 1989. godine 196 država potpisalo je Konvenciju o pravima djece, čime su se obvezale svoj djeci jamčiti jednaka prava, štititi ih od diskriminacije i osigurati im pravo na razvoj i učenje. Iako je od tad prošla već 31 godina, tema zaštite djece itekako je aktualna.

Svjetski dan djece obilježava se svake godine 20. studenoga jer je toga dana 1989. godine usvojena Konvencija o pravima djeteta. Kao međunarodni dokument Ujedinjenih naroda, Konvencija sadrži univerzalne standarde koje države moraju jamčiti svakom djetetu. Konvenciju je do danas potpisalo 196 zemalja, čime je postala najbrže i najšire prihvaćen sporazum na području međunarodnih ljudskih prava u povijesti. Time je svijet dao obećanje da će svoj djeci biti osigurana jednaka prava te da će učiniti sve kako bi se zaštitila i osigurala njihova prava na preživljavanje, razvoj, učenje i razvijanje do punih potencijala, bez diskriminacije.  

Izvor:  https://www.unicef.org/croatia/svjetski-dan-djece-2021

Učenici 4. a razreda koji pohađaju izvannastavnu aktivnost “Mali knjižničari” sudjelovali su u radionici povodom Svjetskog dana djece. Čitali su Konvenciju o pravima djeteta i raspravljali o pravima koja imaju ili nemaju. Prisjetili smo se ostale djece na svijetu koja žive u uvjetima koja su daleko od onih kojima su im Konvencijom garantirana. Učenici su poželjeli da svako dijete na svijetu bude sretno i bezbrižno.