“Pokušajmo, ako možemo, što bolje iskoristiti ovo vrijeme. Budimo velikodušni, pomozimo potrebitima u svojoj blizini, potražimo, makar i putem telefona i društvenih mreža ljude koji su najusamljeniji, molimo za one koji su na velikoj kušnji. Iako smo izolirani, pomoću kreativnosti i ljubavi misao i duh mogu ići daleko. Danas su potrebne kreativnost i ljubav. Neka nada koja nije obmana i stoga ne razočarava, dođe u najbolje vrijeme u kojem ćemo mi prvi biti bolji. Učinite gestu nježnosti prema onima koji trpe, prema djeci i starijim osobama.”

(papa Franjo, 4. travnja 2020.)