E-SPOMENICA-za-web-gdpr

Spomenica škole je trajni dokument u kojemu škola vodi zapise o važnim događajima (Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, članak 138.).


U skladu s razvojem tehnologije i primjenom iste, odlučili smo voditi našu spomenicu u elektroničkom obliku. Ona sadrži opće podatke o školi, analizu uspjeha učenika i sve aktivnosti provedenu u školi, od raznih zahvata vezanih uz uređenje škole do školskih događanja i projekata provedenih tijekom školske godine. Elektronička spomenica je moderniji i suvremeniji oblik školske spomenice koji je dostupniji i učenicima i roditeljima, odnosno svima zainteresiranima.