Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb u školskoj godini 2023./2024. planira nastavak realizacije programa obuke u osnovnim i srednjim školama grada Zagreba. Plan i program prema kojem učenici trebaju biti osposobljeni za pružanje prve pomoći, izradio je Odjel za prvu pomoć Hrvatskog križa te je on jedinstven za cijelu Republiku Hrvatsku te odobren pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

U trajanju 10 nastavnih sati provest će se u našoj školi tijekom rujna, listopada i studenog 2023. Temeljni dio obuke provesti će profesori, mentori ekipa, uz pomoć djelatnika i volontera Crvenog križa.

Zainteresirani učenici od šestog do osmog razreda mogu se javiti učiteljici matematike Ivani Pezić Agatić do kraja tjedna.

U prvi stupanj obuke planirano je uključiti maksimalno 30 učenika.

Teme prema kojima će se održati nastava:

UVOD U PRVU POMOĆ – što je to prva pomoć, ciljevi i pravila prve pomoći, značaj osobe koja pruža prvu pomoć, postupak na mjestu nesreće (procjena zatečene situacije), pregled ozlijeđenog, materijal za pružanje prve pomoći, prepoznavanje ozljeda, postupak s ozlijeđenom osobom.

POSTUPAK S OSOBOM BEZ SVIJESTI – uzroci gubitka svijesti, ustanovljavanje gubitka svijesti, opasnosti koje prijete osobi bez svijesti, postupak s osobom koja je bez svijesti i diše.

OTVORENE OZLJEDE (RANE) – postupak zbrinjavanja rana i opeklina, postupak sa stranim tijelom u rani, načini zaustavljanja vanjskog krvarenja, postavljanje osnovnih zavoja pomoću trokutne marame. Prepoznavanje i postupak kod unutarnjeg krvarenja i šoka.

OZLJEDE KOSTIJU I ZGLOBOVA – prijelomi, uganuća, iščašenja, imobilizacija. Prevencija nastanka ozljeda kod kuće, sportu, prometu i na vodi.

B) DRUGI, NAPREDNI STUPANJ OBUKE

U trajanju 20 nastavnih sati provest će se u domu Gradskog društva Crvenog križa Zagreb Villa Rustica u Novom Vinodolskom. Napredni dio obuke provest će se tijekom studenog i prosinca 2023. te prema potrebi u siječnju i veljači 2024. Obuku će provesti djelatnici I volonteri Crvenog križa Zagreb. U drugi stupanj obuke biti će uključeno maksimalno 12 učenika iz svake škole koji su iskazali velik interes i pokazali najbolje rezultate u ovom programu I njihov profesor (mentor ekipe).

Teme prema kojima će se održati nastava za učenike osnovnih škola:

UVOD U PRVU POMOĆ – što je to prva pomoć, ciljevi i pravila prve pomoći, značaj osobe koja pruža prvu pomoć, postupak na mjestu nesreće (procjena zatečene situacije), pregled ozlijeđenog, materijal za pružanje prve pomoći, određivanje vrste ozlijede, postupak s ozlijeđenim.

POSTUPAK S OSOBOM BEZ SVIJESTI – uzroci gubitka svijesti, utvrđivanje gubitka svijesti, opasnosti koje prijete osobi bez svijesti, postupak s osobom koja je bez svijesti, diše; postavljanje u bočni položaj.

OTVORENE OZLJEDE (RANE) – postupak zbrinjavanja rana i opeklina, postupak sa stranim tijelom u rani, načini zaustavljanja vanjskog krvarenja, postavljanje kompresivnog zavoja,postavljanje podveske, zaustavljanje krvarenja izravnim pritiskom na ranu. Postavljanje kružnog zavoja i postavljanje osnovnih zavoja pomoću trokutne marame. Prepoznavanje i postupak kod unutarnjeg krvarenja i šoka.

OZLJEDE KOSTIJU I ZGLOBOVA – prijelomi, uganuća, iščašenja, imobilizacija.

OZLJEDE POJEDINIH REGIJA TIJELA – ozljede glave, prsnog koša, trbuha i zdjelice (prepoznavanje i načini zbrinjavanje otvorenih i zatvorenih ozljeda). Rješavanje praktičnih zadataka, pružanje prve pomoći ozlijeđenima u simuliranim situacijama nesreće.