STATUT OŠ IVANJA REKA
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM 2022./2023. (3.10.2022.)
ŠKOLSKI KURIKUL 2022./2023.(3.10.2022.)
ETIČKI KODEKS OŠ IVANJA REKA
PRAVILNIK O KUĆNOM REDU
PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI
PRAVILNIK O RADU
PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O RADU
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU ZAPOŠLJAVANJA
PRAVILNIK O VIDEO NADZORU
PRAVILNIK O RADU ŠKOLSKE KNJIŽNICE
PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA AKTIVNOSTI NA PROMICANJU SPOZNAJE O ŠTETNOSTI UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA ZA ZDRAVLJE
PRAVILA ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTARNIM GRADIVOM OŠ IVANJA REKA
PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA
POSLOVNIK O RADU UČITELJSKOG I RAZREDNOG VIJEĆA
POSLOVNIK O RADU VIJEĆA RODITELJA
POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKOG ODBORA
PRAVILNIK O NAČINIMA, POSTUPCIMA I ELEMENTIMA VREDNOVANJA UČENIKA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI
PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUČAJU NASILJA MEĐU DJECOM I MLADIMA
PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA ŠKOLSKIH USTANOVA U PODUZIMANJU MJERA ZAŠTITE PRAVA UČENIKA TE PRIJAVE SVAKOG KRŠENJA TIH PRAVA NADLEŽNIM TIJELIMA

ARHIV

ŠKOLSKI KURIKUL 2021./2022.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2020./2021.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2019./2020.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2021./2022.