STATUT OŠ IVANJA REKA
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2021./2022.
ŠKOLSKI KURIKUL 2021./2022.
ETIČKI KODEKS OŠ IVANJA REKA
PRAVILNIK O KUĆNOM REDU
PRAVILNIK O RADU
PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O RADU
PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU
PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU ZAPOŠLJAVANJA
PRAVILNIK O VIDEO NADZORU
PRAVILNIK O RADU ŠKOLSKE KNJIŽNICE
POSLOVNIK O RADU UČITELJSKOG I RAZREDNOG VIJEĆA
POSLOVNIK O RADU VIJEĆA RODITELJA
PRAVILNIK O NAČINIMA, POSTUPCIMA I ELEMENTIMA VREDNOVANJA UČENIKA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI
PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUČAJU NASILJA MEĐU DJECOM I MLADIMA
PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA ŠKOLSKIH USTANOVA U PODUZIMANJU MJERA ZAŠTITE PRAVA UČENIKA TE PRIJAVE SVAKOG KRŠENJA TIH PRAVA NADLEŽNIM TIJELIMA