Svjesni činjenice da je mentalno zdravlje jednako važno kao i ono fizičko, da se djeca i mladi često nose s problemima mentalnog zdravlja te da, osim teških školskih torbi, djeca i mladi na svojim leđima nose i mnoge, oku teško vidljive terete, Grad Zagreb pruža podršku djeci i mladima.

Na web portalu “Mentalno zdravlje grada Zagreba” objedinjene su stručne informacije koje široj javnosti nude savjetodavnu pomoć te građane usmjeravaju prema institucijama u kojima mogu potražiti stručnu pomoć, bilo da se radi o poteškoćama mentalnog zdravlja i svakodnevnog funkcioniranja ili želji za aktivnijim radom na vlastitom
mentalnom zdravlju i vještinama.
Briga o mentalnom zdravlju djece i mladih odgovornost je svih nas – roditelja, skrbnika, škole i zajednice. Samo zajedno možemo osigurati da djeca i mladi rastu ostvarujući svoj puni potencijal.

Categories: Početna