Učenici petih i sedmih razreda dana 7. listopada 2022. sudjelovali su na terenskoj nastavi u Oroslavju. U okviru Parka znanosti, na otvorenom, učenicima su prezentirane zanimljive pojave iz područja prirodnih znanosti kroz kreativno osmišljene eksponate. Nakon izlaganja stručnjaka učenici su sudjelovali u radionici izrade Newtonovog njihala i bili u izradi i demonstraciji jako uspješni. Učenici su primjenjivali vještine uporabe (čitanja) i izrade tehničke dokumentacije, kritički prezentirali svoj rad, razvijali kreativnost u osmišljavanju izgleda i djelovanja tvorevina. Svrha izložbe jest promocija znanja i znanosti primjenom interaktivnih edukativnih sadržaja.

Učiteljica geografije Maja Vulić učenike je upoznala s reljefnim obilježjima Hrvatskoga Zagorja i specifičnostima ovog geografskog područja te zanimanjima kojima su se kroz povijest, sve do današnjih vremena, bavili stanovnici ovoga kraja. Učitelj tehničke kulture i fizike Anto Rogalo učenike je upoznao s fizikalnim zakonima održanja količine gibanja u mehaničkom sustavu putem Newtonovog njihala. Vjeroučiteljica Ivana Rako upoznala nas je s kulturnom važnosti vjere za ovaj kraj te nam je ispričala priču o povijesti Crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u centru mjesta, a učitelj hrvatskog jezika Ivan Kapović učenike je upoznao s povijesnim činjenicama vezanim za Seljačku bunu i s pričom o vođi bune, Matiji Gupcu. Učenici su se upoznali s kulturno-povijesnom spomeničkom baštinom kraja i načinom života stanovništva nekada i danas.