Upisi u prvi razred školske godine 2022./2023.

Upis djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2022./2023. obavljat će se u svim osnovnim školama na području Grada Zagreba odmah po obavljenim pregledima djece u ambulanti školske medicine i pred stručnim povjerenstvom škole, a najkasnije do 15. lipnja 2022., sukladno odredbama Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava.
 
Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece radi upisa u I. razred osnovne škole provodi se od 31. ožujka do 3. lipnja, a iznimno od navedenog roka, molimo da se roditelji/skrbnici s djecom koja se trebaju školovati sukladno Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju i djecom koja su već dobila Rješenje o odgodi upisa u I. razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022., jave nadležnom liječniku školske medicine radi utvrđivanju psihofizičkog stanja djeteta i upisa u I. razred osnovne škole u vremenu od 15. veljače do 15. travnja, a kako bi im se pravovremeno odredila programska i profesionalna potpora.
 
Sve potrebne informacije i obrasci za roditelje/skrbnike o načinu i mjestu provedbe pregleda zbog utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta i upisa u I. razred osnovne škole nalaze se na poveznicama u nastavku: