Preporuka Ministarstva znanosti i obrazovanja za postupanja u odgojno-obrazovnim ustanovama

Nastava i provođenje školskog kurikuluma trebaju se odvijati prema planu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja kontinuirano prati situaciju i pravovremeno će vas izvijestiti o eventualnim novim okolnostima i mjerama.

Preporuka HZJZ za postupanja u odgojno-obrazovnim ustanovama (dječjim vrtićima, školama i đačkim domovima)

Djecu i učenike kao i ostale građane neophodno je podsjećati na pridržavanje preporuka općih mjera zaštite:

  • redovito perite ruke sapunom i vodom ili koristite dezinficijens na bazi alkohola
  • kada kašljete i kišete prekrijte usta i nos papirnatom maramicom i poslije ju odbacite u koš za otpad te operite ruke
  • izbjegavajte bliski kontakt s osobama koji imaju simptome infekcije dišnih putova, odnosno koji imaju najmanje jedan od sljedećih simptoma: povišena tjelesna temperatura, kašalj, grlobolja i kratak dah

OBAVIJEST KLINIKE ZA INFEKTIVNE BOLESTI

U Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” ne postoji epidemiolog koji je zadužen za pregledavanje djece niti se rade testovi na novi koronavirus u zdravih osoba jer su u osoba koje nemaju simptome testovi negativni.

prof. dr. sc. Alemka Markotić, dr. med.
Ravnateljica
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”

MJERE PREVENCIJE ZARAZE VIRUSIMA