Kocke pričalice

Učenici 2.a i 3.a razreda koji sudjeluju u izvannastavnoj aktivnosti Mali knjižničari imali su zadatak uz pomoć kocki pričalica osmisliti svoju vlastitu priču. Nakon što je svaki učenik bacio kocke sa pojmovima koje označavaju vrijeme, mjesto, likove, stvari itd. krenulo je usmeno pripovijedanje vlastite priče. Kako su sami bili autori svojih priča, učenici su sami kreirali naslovnicu svojih priča. Radove smo na kraju izložili na pano.