Svi učenici Osnovne škole Ivanja Reka mogu pretraživati naslove u školskoj knjižnici putem mrežnog kataloga.

Kliknite ispod na “Katalog” i počnite pretraživati.

Za sva pitanja slobodno kontaktirajte školsku knjižničarku na e-poštu:

knjiznica.osivanjareka@gmail.com

KATALOG