Jezične radionice u suradnji s Goethe institutom

Za učenike od 5. do 8. razreda OŠ Ivanja Reka koji pohađaju izbornu nastavu predmeta Njemački jezik organizirane su jezične radionice u suradnji s Goethe Institutom.
Teme radionica bile su kreativnog te istraživačkog sadržaja, a sve s ciljem približavanja njemačkog jezika učenicima u svakodnevnome životu, motiviranju za učenje te proširivanja stečenih saznanja.