HRVATSKI JEZIK

MATEMATIKA

ENGLESKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

PRIRODA I DRUŠTVO

GLAZBENA KULTURA

LIKOVNA KULTURA

VJERONAUK

PRODUŽENI BORAVAK