HRVATSKI JEZIK

MATEMATIKA

ENGLESKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

PRIRODA I DRUŠTVO

GLAZBENA KULTURA

LIKOVNA KULTURA

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

VJERONAUK

PRODUŽENI BORAVAK