7. veljače 2024. 

4. a i učiteljica Irena Mihaljević  su u srijedu obiježili 100. dan nastavni dan prigodnim zadacima.

Kako je izgledao taj nastavni dan pogledajte u kratkom videu i pročitajte sastavak učenice Tare.

U srijedu, 7. veljače obilježili smo 100. nastavni dan ove školske godine.
Učiteljica nam je napravila listiće sa zadacima.
Moj prvi zadatak je bio listić na kojem smo trebali odraditi vježbe kao na tjelesnom.
Najdraži zadatak mi je bio baci loptu u zrak, pljesni i uhvati je.
Drugi zadatak smo radili u parovima sa prijateljicom ili prijateljem. Trebali smo se snaći na karti jer su nam zadaci bili, npr. pronađi 20 otoka.
Napisala sam i izvješće o posjetu knjižnici u 100 riječi.                                                                Poslije toga sam uzela zadatak 100 sekundi. U tom vremenu trebala sam navesti što više glagola, pridjeva i imenica.
Zadnji listić je bio 100 pojmova koje sigurno znam. U tom zadatku smo imali male zagonetke. Trebali smo napisati njihov odgovor.
Najzanimljiviji listić mi je bio sa zadacima vježbanja.
I hvala puno našoj učiteljici što je organizirala ovakav dan.
Tara Franjčević, 4.a